فا
SimSoot
Size:6.9MB
Version: 3.9.0(3/17/2018)
Minimum compatibility:   Android 4.2 (Jelly Bean)
Finance
4.62
29
2
Thousand
Download
SimSoot #1
SimSoot #2
SimSoot #3
SimSoot #4
SimSoot #5
SimSoot #6

   Description

The fastest way to buy cell phone credit and internet packages without access to internet

   What's New

اضافه شدن رسید پرداخت

اضافه شدن شارژ بیست هزار تومانی

نمودارهای پیش بینی نتایج فوتبال

کاهش حجم اپلیکیشن

بهبود رابط کاربری اپلیکیشن

   Permissions

 • Camera
 • Internet
 • Read device network state
 • Call phone
 • Wake lock
 • Write external storage
 • Read external storage
 • Read phone state
 • Read device contacts
 • Receive sms
 • Read sms
 • Push notification
  
29
  
4.62
mani
1/20/2018
سپه هم ساپورت نمیکنه که یه بانک معتبر من پاک میکنم
   +1
washiansity
2/17/2018
دراپدیت جدیدبازم همون متوقف شدن درقسمت شارژ وبسته اینترنت وجودداره
  
آسانسور امتیاز
2/21/2018
خیلی خوبه هر چند میتونه بهتر هم بشه .